28 maj 2014

Hur det funkar

Det är både folket och jury som avgör vem som blir nominerad, uttagen som semifinalist, finalist och som slutlig vinnare i den ärofyllda tävlingen Sápmi Awards. Det är viktigt att folkets röst har betydelse i tävlingen och att ett tydligt poängsystem finns som skapar trovärdighet.

Vi är nu inne i näst sista fasen, röstningen. Folket har nominerat sina kandidater, juryn har tagit ut semifinalister och röstningen är inne på sista veckan. Röstningen sker i huvudsak på webben. Ett fåtal nyttjar möjligheten att rösta genom att skicka ett vykort till Jokkmokks kommun.

Halvvägs in i röstningen har nu den aktuella ställningen i röstningen släcks för att öka spänningen ytterligare. När röstningen är avslutat viktas sedan folkets röster enligt följande procentuella nyckeltal:

  • Den semifinalist som får flest röster erhåller 50% av folkets totala röster, tvåan 25%, trean 13%, fyran 7%, femman 4% och sexan 1%. Fördelningen av rösterna kan alltså ge en större andel röster än den faktiska andelen röster.

Juryns resultat viktas sedan mot det antal röster som folkets omröstning har gett totalt. Viktningen sker enligt samma procentuella nyckeltal:

  • Juryns etta tilldelas 50% av det totala antalet folkets röster, tvåan 25%, trean 13%, fyran 7%, femman 4% och sexan 1%.

Därefter sammanställer respektive juryordförande tillsammans med projektledningen det slutliga resultatet utifrån folkets röst och juryns röst.

Genom detta förfarande får både folket och juryn lika stor påverkan på vilka som på plats i Jokkmokk ska tävla om slutsegern och 100.000 kr. Beräkningssystemet ger folket en lika stark röst som juryn. Enda gången juryn har större inflytande är det fall där två semifinalister får lika poängtal. Där väger juryns röst tyngre. 

Tre finalister i varje kategori tävlar sedan slutgiltigt på plats i Jokkmokk i en final inför publik. Men tills dess ska finalisterna utses....