26 juni 2012

Sápmi Awards tillbaka nästa år

Det har bara gått en kort tid sedan Sápmi Awards avslutades. Men det är redan klart att arrangemanget kommer tillbaka nästa år.

- Känslan är att vi överträffade allas förväntningar, säger Jokkmokks kommunstrateg Sture Bryggman.

Endast någon vecka efter det att Sápmi Awards avslutades står det klart att arrangemanget kommer tillbaka nästa år. Platsen, vid Talvatissjöns strand, blir densamma precis som tidpunkten - helgen före midsommar.

- Vi har aldrig haft några andra funderingar än att det ska gå samma tid också i fortsättningen, säger Sture Bryggman som har haft en tid på sig att samla ihop intrycken, sammanfatta och reflektera. Startsträckan för jättearrangemanget var inte lång, från jultid till junitid, men även med detta i beaktande känner sig Sture Bryggman både stolt, glad och lättad.

- Alla inblandade gjorde ett fantastiskt jättejobb. Det som fick lida för att tiden var så kort blev hur långt vi nådde ut. Målet var att nå ut i hela Sápmi och vi hade visserligen besök från Norge och ett fåtal från Finland men det här är en del vi måste jobba intensivare och bättre med tills nästa år. Men nu är, i sin tur, tiden med oss på ett helt annat sätt.

Sture Bryggman har egentligen inga direkt negativa tankar kring arrangemanget utan tycker att arrangemanget, till och med, överträffade förväntningarna.

- Vi har fått otroligt positiv respons från besökare, samiska organisationer, näringsliv och, inte minst, Jokkmokksborna. Kommunen äger visserligen projektet men en av de absolut viktigaste punkterna var att Sápmi Awards i-n-t-e skulle bli ett kommunalt jippo - och så blev inte heller fallet, fortsätter Sture Bryggman som också konstaterar att "vi-och-dem-känslan" aldrig infann sig.

- Alla gladdes tillsammans och detta är något vi måste hålla kvar.

Sture Bryggman får också stöd i sina tankegångar av koordinatorn Nils Henrik Sikku:

- Vi har fått en otroligt positiv respons från alla håll och kanter. Att vi lyckades locka och tillfredsställa alla åldersgrupper verkar vara en stor, och viktig, sak i sammanhanget. Den äldste besökaren var närmare 95 år och de yngsta låg i vagga. Vi släppte in alla på festivalområdet där det inte heller serverades någon alkohol - vilket uppfattades befriande.

Nils Henrik Sikku vill också nämna en naturlig jättesponsor som i allra högsta grad bidrog till festen.

- Solen tog beslutet att sponsra oss vilket bidrog på allra bästa sätt. Just nu känns det närmast ofattbart att allt gick så bra och att vi fått så otroligt positiva reaktioner, säger han.

Flera kommuner har hört av sig och visat stort intresse varav Umeå, med Staffan Ling i spetsen, resonerar kring att ta ner hela arrangemanget till Västerbottens residensstad i samband med Kulturhuvudstadsåret 2014.