Sápmi Awards filosofi

Sápmi Awards är en manifestation för att samisk kultur och traditionella näringar i samernas land ska utvecklas och förvaltas utifrån en samisk helhetssyn där livsmiljön, djuren, växterna och människan är i samklang med varandra! 

Naturen och traditionell kunskap formar grunden för vårt liv idag och i framtiden, den traditionella kunskapen är en i praktiken utprovad kunskap om vad som är bäst för den arktiska samiska livsmiljön. Matkulturen, musiken, slöjden och kunskapen om hur renar skall skötas har utvecklats under lång tid och estetik och känsla för naturen är en förutsättning för kulturen. 

Den industrialiserade världen blundar ibland från att jordens resurser är ändliga och att exploatering och miljöförstöringar bara ger kortsiktig glädje med tillfälliga vinster. Det sker på bekostnad av den samiska kulturen och människor tvingas offra sin kultur, sin historia och sitt framtida levebröd. 

Traditionell samisk kunskap är i högsta grad modern när det gäller kretsloppstänkande och värden i livsmiljön. Den ger livskraft till framtiden för en samisk kultur i harmoni med liv i naturen. 

Det är nya tider i Sápmi där vi samer stolt tar ledning och äger och förvaltar vår kunskap sprungen ur vår tradition. Vi vill genom vår manifestation ge plats för ett möte mellan människor, där ett urfolksperspektiv möter modernt hållbarhetstänkande, i en anda av glädje, fest och gemenskap med alla jordens folk.