Kategorier

Vinnaren i respektive kategori i Sápmi Awards belönas med 100 000 SEK i prispengar, ära berömmelse. För att vinna Sápmi Awards krävs kreativitet och nytänkande i samklang och respekt för samiska traditioner och helhet. Dessutom måste vinnaren kunna vara bäst när det gäller eftersom finalen avgörs inför folket på Sápmi Awards. För att utse vinnarna finns det både övergripande och specificerade kriterier.

De nominerade ska:

 • Arbeta kreativt och nytänkande i samklang och respekt för samiska traditioner och helheten
 • Värna om jämställdhet där kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet
 • Besitta entreprenörens egenskaper och verkar för en mångfald, etik och moral i arbetet.
Ära och 100 000 kr till Sápmis bästa kock och matkreatör

Sáme biebbmo ja máhttudahka
Biebmodáidda ja máhttu
Saemien tjiehpiebeapmoe jih maahtoeh
Samisk matkonst och kunskap

Samiska kockar och matkreatörer samt samiska restauranger över hela Sápmi utmanas att visa sin skicklighet i att hantera, presentera och tillreda traditionella samiska matprodukter på ett innovativt, smakfullt och tilltalande sätt.

Kriterier:

 • Den nominerade/tävlande ska vara samisk kock eller matkreatör och/eller idag vara stadigvarande anställd av en samisk restaurang.
 • Den nominerade/tävlande ska ha arbetat professionellt med samisk mat som kock under minst två år och/eller bör ha motsvarande utbildning.
 • Juryns bedömning utgår från professionell matlagning med naturliga råvaror utan tillsatser, förmågan att arbeta resurseffektivt utifrån miljö- och ekonomisk resurshushållning samt utifrån den samiska kulturen i tradition och nyskapande.
 • Under finalen har de goda naturliga smakerna en given plats i bedömningen. Juryn och folkets bedömning sker utifrån det som presenteras på tallriken där utseende smak och komposition bedöms samt hur den tävlande har arbetat utifrån ett resurseffektivt sätt vad gäller miljö- och ekonomisk resurshållning.

Biebmodáidda ja máhttu/Sáme biebbmo ja máhttudahka ansvaras av Slow Food Sápmi. www.slowfood.sapmi.com

Ära och 100 000 kr till Sápmis skickligaste kvinnliga renskötare

Tjiehpes räjnárnissun
Čeahpes nisson boazobargi
Maehteles båatsoe nyjsenäjja
Kunnig kvinnlig renskötare

Med etik och god moral kommer man långt. Med goda kunskaper om renskötsel, engagemang och känsla för djuren samt kännedom om betesförhållanden och marker kan man bli vinnare av kategorin.

Kriterier:

 • Den nominerade ska vara kvinna.
 • Renskötarens intresse och engagemang för sitt yrke, att djuromsorgen är god och att renskötaren utan tvekan kan sätta djurens bästa framför sin egen bekvämlighet om det krävs.
 • Andra krav är goda kunskaper om hur renar beter sig och rör sig i markerna, att kunna bedöma betes- och snöförhållanden samt ha insyn i planering och nyttjandet av betesmarker för att hushålla på ett bra sätt, både i kortare och i ett mer långsiktigt perspektiv.
 • Högt värde sätts i att renskötaren verkar för att god etik och moral upprätthålls i samebyn, hur man är mot varandra och andras egendom samt god lokalkännedom om samebyns marker och förmåga att ta sig fram i terrängen utan motorfordon.
 • Ytterligare kompetenser som kan komma att beaktas av juryn är exempelvis: Att kunna beskriva renen utifrån dess horn, färgteckning och ålder. Kunskap om hur man tar tillvara olika delar av renen i samband med slakt. Goda kunskaper om renmärken.

Čeahpes nisson boazobargi/Tjiehpes räjnárnissun arrangeras av Samij Åhpadusguovdásj/Samernas utbildningscentrum. www.samernas.se

Stor utmärkelse och 100 000 kr till skicklig slöjdare i Sápmi

Árbbedábálasj duodje
Árbevirolaš duodji
Dejpeladtje-vätnoeh
Traditionell duodji

Árbevirolaš duodji är en stor utmärkelse riktad till samiska slöjdare och hantverkare som med skicklighet och estetik förfärdigar alster med tydlig traditionell samisk kulturell koppling. Personen ska vara verksam inom sitt område och kunna ställa ut producerade alster vid en eventuell final.

Kriterier:

 • Bedömningen grundas på skicklighet, estetik och tydlig samisk koppling på alster.
 • Juryn tar även hänsyn till den huvudsakliga inriktningen inom området och bakgrunden till utövandet; utbildning eller på annat sätt förvärvade kunskaper.
 • De nominerade ska ha haft minst en offentliga mässa, utställning eller visning - eventuellt en separat utställning de senaste åren.
 • Även annan verksamhet inom området beaktas, exempelvis undervisning, handledning eller annan förmedling av kunskap liksom eventuella utmärkelser och samisk bakgrund.

Árbevirolaš duodji/Árbbedábálasj duodje arrangör är Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji. www.sameslojdstiftelsen.com