Regler

I Sápmi Awards premieras tävlande i tre olika kategorier. Det är folket och tre olika jurygrupper som slutligen korar de tre vinnarna. Jurygrupperna består av personer med dokumenterad erfarenhet inom respektive kategori eller erfarenhet av att bedöma motsvarande tävlingsmoment. Juryn har tystnadsplikt gällande juryarbetet. Vid eventuell jävsituation kan juryledamot komma att bytas ut.  

Nominering

Vem som helst kan nominera en deltagare till Sápmi Awards. Den nominerade ska uppfylla kriterierna för respektive kategori som han eller hon nomineras i. Fjolårets segrare kan inte nomineras. Juryn kommer att begära in bedömningsunderlag från de nominerade. Om efterfrågat underlag ej kan presenteras inom rimlig tid har juryn rätt att plocka bort den nominerade ur tävlan. Juryn äger även rätt att i förekommande fall utesluta eller flytta person som uppenbarligen har nominerats på felaktiga grunder eller i fel kategori.

Semifinal

En jury kommer att välja ut sex deltagare som går vidare till en röstningsomgång. Juryns beslut går ej att överklaga. De som går vidare presenteras på webbplatsen där allmänheten får vara med och rösta på sina favoriter i respektive kategori. Endast en röst per person och kategori är tillåten. Vid misstanke om fusk eller manipulation av röstningsförfarande förbehåller sig de ansvariga för Sápmi Awards rätten att vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa en rättvis vinnare. Röstning kan även ske manuellt genom att skicka ett vykort till Jokkmokks kommun (Västra Torggatan 11, 962 85 Jokkmokk) där det tydligt framgår vilken person som rösten läggs på.

Final

Tre finalister i varje kategori utses utifrån folkets röst och juryns röster. Rösterna väger lika tungt. De tre finalisterna deltar i finalmoment den 13-14 juni. Vinnaren bland dessa tre finalister utses av respektive jury under Sápmi Awards 14 juni.