Vinnare 2013

Efter hårda och spännande finalmoment fick vi tre värdiga vinnare.

Vinnare i Duodji, design och konst blev Martin Kuorak

Juryns motivering: Martin Kuorak är en genuin traditionsbärare, med ortkaraktäristiskt mönsterspråk, som gör Martins arbete trovärdigt, samtidigt som han har en hög hantverksskicklighet. Men det hindrar inte Martin att vara nyskapande i sin produktion med eget formspråk.

Övriga finalister var Outi Pieski och Britta Marakatt Labba.

Martin. Foto: Carl-Johan Utsi

Vinnare i Samisk matkonst och kunskap blev Vegard Stormo

Juryns motivering: Vegard har med stilfull känsla visat på professionellt mathantverk inom den samiska mattraditionen med inslag av nyskapande, varsamt lyft fram råvarornas smak med stor respekt och väl genomförd helhet i sin presentation. Vegard är en utmärkt ambassadör för de samiska köket.

Övriga finalister var Henrik Kaddik och Kristoffer Åström. Juryns motivering till tvåorna:

Med gott handlag och personlig prägel, har de skapat tre välkomponerade rätter ur det samiska skafferiet. De ska vara stolta över sina presentationer och vi hoppas att få se dem fler gånger i dessa sammanhang.

Vegard. Foto: Carl-Johan Utsi

Vinnare i Kunnig renskötare i Sápmi blev Nils Åstot

Juryns motivering: Nilsá lea olmmoš gii vuoseha vuollegašvuođa ja mielainis háleda gazzat eanet máhtu das masa eanemusat liiko, namalassii boazodoalus.

Sus lea juo nuorra-ahkásin viiddes máhttu sihke bohcco guohtunšattuin ja guohtundiliin. Sus lea buorre ipmárdus bohccos ja boazovázzi árgabeaivvis lehkos jearaldat vaikko makkár áiggis boazoguohtunáigodagas. Nilsá l ulmusj gut vuollegisát ja buorremielajn åtsåt ienep máhttudagáv dan birra masi sån nåv lijkku, ällobargo.

Vájku sån la nuorra li sujna diedo goappátjagá guohtomsjattojs ja guohtomvidjurijs. Sujna l vijdes máhtto ja dádjadus boahttsu ja ällobargge árga birra ålles ällobarggejagen.

Nils är en person som visar ödmjukhet och god vilja att få ytterligare kunskap om det som han tycker så mycket om, dvs. om renskötseln. Han har trots sin ungdom en stor kunskap och förståelse om såväl betesväxter som om betesförhållanden. Han har en bred kunskap och förståelse om renen och renskötarens vardag under alla tider av renskötselåret.

Foto: Carl-Johan Utsi/carljohanutsi.com.